09-03-2023

Met pijn in ons hart hebben we als organisatie besloten om Samen voor Hoop Roermond op 10 en 11 juni 2023 definitief af te lasten. Hoewel na de pandemie alle lichten weer op groen stonden om het evenement te laten plaatsvinden, is het helaas niet gelukt om voldoende deelnemers te werven. 

In de afgelopen 15 jaar werd Samen voor Hoop al vier keer eerder georganiseerd in Roermond onder de naam SamenLoop voor Hoop. Aan deze edities deden duizenden deelnemers mee en honderden survivors en vrijwilligers. Samen hebben we meerdere tonnen opgehaald voor het KWF en andere lokale kanker-gerelateerde doelen, zoals het Toon Hermans Huis in Roermond. En ook de sociale en emotionele impact van het evenement was groot. Helaas bleven de aanmeldingen bij wat de lustrum-editie had moeten worden achter. “Het is met pijn in ons hart dat we dit besluit hebben moeten nemen”, vertelt Bart Lickfeld. “Na eerder uitstel door de pandemie in 2020 en 2021 is het moeilijk gebleken om de benodigde inschrijvingen van teams en deelnemers op gang te brengen. Hier zijn allerlei redenen voor, maar de belangrijkste reden lijkt te zijn dat mensen sinds de pandemie weer moeite hebben om zich aan een activiteit te verbinden. Veel teams van het eerste uur zijn uiteengevallen en is er nauwelijks aanwas van nieuwe teams of deelnemers. Ook de helden van Samen voor Hoop, de mensen die kanker hebben of hebben gehad, bleven achter in aanmelding. Een recente noodkreet in de Limburgse media en op social media heeft helaas niet mogen baten.”

Voortbestaan
“Het is ontzettend jammer en zuur, maar helaas konden we geen andere beslissing nemen”, benadrukt Bart. “De tijd heeft het evenement ingehaald. Mensen maken ondanks dat zij het goede doel een warm hart toedragen andere keuzes.” We gaan ons als organiserende stichting op korte termijn beraden op ons voortbestaan. “Via deze weg wil ik in elk geval alle mensen die zich hebben aangemeld en ook de vrijwilligers die zich hebben ingezet ontzettend bedanken voor hun enthousiasme en inzet.”